Actueel

GB admin

GemeenteBelangen en de handhavingsstrategie

  • Geschreven door GB admin

De wet over de leeftijdsverhoging naar 18 jaar om alcohol te mogen gebruiken in de horeca  heeft een lange weg afgelegd. Het ging eerst over het kopen van alcohol in de supermarkt.

Bier 2Veel jonge jongeren kochten daar hun alcohol en veroorzaakten hierdoor veel problemen omdat er op straat onvoldoende controle was. Afspraken maken met de supermarkten was niet haalbaar. Uiteindelijk is door het lobbyen van vooral de burgemeester in Den Haag deze leeftijdsverhoging tot stand gekomen. Die wet gaat er dus komen of we nu willen of niet en we zijn er blij mee omdat er teveel jongeren veel teveel alcohol drinken op veel te jonge leeftijd. De gedachte achter deze wet is immers om jongeren minder snel in aanraking te laten komen met alcohol in openbare gelegenheden. Des te later, of juist helemaal niet, des te beter
 

Wat vindt GB ervan?
GemeenteBelangen is voorstander van een duidelijke handhavingsstrategie bij de verhoging van deze leeftijdsgrens voor alcoholgebruik. We zullen dan het feit meemaken dat er heel veel jongeren op straat komen te staan. Denk maar aan de 17 plussers! Die gaan echt niet naar de jongerencentra of blijven netjes thuis. Die gaan de straat op, zoeken illegale feesten in schuurtjes, barretjes enz. GB is voor twee jaar de doelgroep gedogen in de horeca. Het is immers maar een tijdelijke maatregel, voor twee jaar voor deze 16- en 17-jarigen. Een belangrijk punt is dat  je deze  jongeren die voor 1 jan 2014 16 – 17  jaar zijn beter in de horeca of  het jongerencentrum kan hebben, gewoon vanwege  het feit dat daar wel controle is. Je hebt zicht op wat ze doen.
 

Katwijk benoemt het
GB heeft in de informatieve sessie tevens haar onvrede geuit dat er niet eerder is gestart met draagvlak te creëren onder verenigingen, sportclubs en jongeren en hun ouders. Deze wetgeving zat er immers al lang aan te komen. De burgemeester gaf  dat ook toe… een gemiste kans.
Natuurlijk realiseren we ons als GB dat anderen zullen aankomen met het feit dat gedogen grote gevolgen heeft voor deze jongeren (vanuit het gezondheidspunt bekeken). Maar die gevolgen zullen velen malen groter zijn als we tegen deze overgangsmaatregel zullen zijn. We zijn ook benieuwd wat er in de regio gaat gebeuren. Maar Jos Wienen liet in de vorige bijeenkomst al weten dat Katwijk ook hier voorop loopt. En als er één gemeente handhaaft, dan is het Katwijk wel en niet de regio.
In de notitie staat ook heel duidelijk dat het Platform Kocon hierin meegaat en dat er na een half jaar een evaluatie komt. En alcoholtoerisme van 16- en 17-jarigen, waar de CU over spreekt, vreest GemeenteBelangen niet, kijkende naar ons aanbod aan horecagelegenheden. We zijn toch immers Noordwijk niet!
 

Gezonde jeugd staat centraal
We willen allemaal een gezonde Katwijkse jeugd en we weten ook allemaal wat alcohol kan doen bij diverse leeftijdsgroepen. Er leiden echter meerdere wegen naar Rome en het realiseren van deze gezondheidsdoelstelling voor onze jeugd. En dat is nu in de ogen van GemeenteBelangen het toepassen van deze tijdelijke overgangsmaatregel gedurende 2014 en 2015. Of gaan we op 1 januari 2015 om 0.01 uur op het Oudejaarsfeest van SKA de aanwezige 16- en 17-jarigen de alcohol ontzeggen en ze laten overschakelen op fris?

Gerard Bol,
Fractielid GemeenteBelangen.

p.s.
Bij RTV Magazine (televisie) geeft woordvoerder Marcel van Tol van GB nog een keer aan waarom GemeenteBelangen deze collegeplannen steunt. Donderdag 12 december volgt er na een laatste oordeelsvomende ronde over het alcoholbeleid in de raadsvergadering dezelfde avond de besluitvorming.