Actueel

GB admin

Busdienstregeling Frederiksoord

  • Geschreven door GB admin

In de vergadering van de raadscommissie Ruimte van 7 april jl. is de brief van Buurtpreventie Frederiksoord Rijnsburg besproken. In deze brief wordt aan de busmaatschappij Connexxion verzocht de buslijn door de wijk Frederiksoord, die in 2008 is geschrapt, weer te herstellen. Dit vanwege de grote afstand die er nu is tot de dichtstbijzijnde bushalte, hetgeen met name voor ouderen en mensen die slecht ter been zijn een probleem is.

GemeenteBelangen heeft in de commissievergadering gesteld dat de afstand tot de bushalte (tot ongeveer 1000 m) in strijd is met het door de gemeente vastgestelde beleid dat uitgaat van een afstand van maximaal 350 m. GemeenteBelangen vindt dit niet passen bij een fijnmazig busnetwerk waarvan zij voorstander is en heeft daarom gepleit voor een herstel van de buslijn door de wijk Frederiksoord.

Omdat meerdere fracties dit standpunt deelden zal het college van B&W een gesprek aangaan met de busmaatschappij over een gedeeltelijk herstel van de buslijn, waarbij volgens het college met het oog op de veiligheid van de schoolkinderen niet door de wijk gereden zal worden tijdens het aan- en uitgaan van de aan de busroute gelegen scholen. Wij wachten het resultaat van het gesprek met belangstelling af. De uiteindelijke beslissingsbevoegdheid hierover ligt bij Connexxion.