Actueel

GB admin

Leeft de paarse krokodil ook in Katwijk??

  • Geschreven door GB admin

WordUgehoordU kent hem vast wel, de paarse krokodil. Opgesloten in dat kleine glazen hokje. En u kunt hem alleen bevrijden met een ingevuld formulier van twee A4-tjes, in drievoud in te leveren bij zijn bewaker.
Die bureaucratie is één van de meest gehoorde klachten over de overheid. En dat geldt ook voor onze eigen gemeente Katwijk.

De gemeente doet regelmatig onderzoek naar wat haar burgers van de dienstverlening vinden. Het zal u misschien verbazen, maar daar komen vaak dikke voldoendes uit. En natuurlijk doet de gemeente het in de meeste gevallen ook goed, maar de kunst zit hem er in dat we het ook voor die laatste 10 à 20 procent goed doen. De gemeente is er immers voor u en niet andersom.
Als we met GemeenteBelangen de straat op gaan, horen we regelmatig klachten dat de gemeente erg traag reageert. Of helemaal niet. Of op een bijzonder teleurstellende manier.
Kloppen die onderzoeken dan niet of valt het misschien wel mee met die klachten?
GemeenteBelangen vindt dat er nog veel te verbeteren valt in de manier waarop de gemeente met haar burgers omgaat, al kan je het natuurlijk nooit iedereen helemaal naar de zin maken.

Veel burgers weten niet wat er speelt of voelen zich niet of onvoldoende betrokken bij wat de gemeente doet. Termen als “er wordt toch niet naar je geluisterd”, “er verandert toch niets”, “ze doen toch wat ze zelf willen” of “melden heeft geen zin, er gebeurt toch niets” zijn veel gehoorde kreten. GemeenteBelangen vindt het de taak van de politiek en de gemeente om daar iets aan te doen. Die negatieve spiraal moet doorbroken worden.
De burger dient meer en beter betrokken te worden bij de ontwikkeling en de uitvoering van plannen en beleid.  Niet weer de zoveelste saaie informatieavond achteraf, maar echte participatie. Echt meepraten op momenten dat de plannen nog te beïnvloeden zijn met als voorwaarde dat de gemeente ook daadwerkelijk iets met die aanbevelingen dóet!

WordUgehoordHet internet kan hierbij een goed hulpmiddel zijn, maar er wordt nog niet optimaal gebruik van gemaakt. De gemeentelijke website moet duidelijker, informatiever, maar vooral ook interactiever. De benodigde informatie of dienst moet gemakkelijk te vinden zijn en zo veel mogelijk via internet geregeld kunnen worden.  GemeenteBelangen wil ook (al dan niet digitale) panels en forums invoeren om het beleid te toetsen. En om het zo nodig bij te stellen. Voorbeelden waarvoor dit zeer goed ingezet zou kunnen worden zijn het WMO-beleid en het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Waar het om draait is meer klantgerichtheid, het herkennen van en rekening houden met de behoeften en belangen van u, de klant. Daarvoor is goed overleg een vereiste, door heldere communicatie met wederzijds respect en begrip. Duidelijk afspreken wat je doet, en vervolgens ook echt doen wat je afspreekt. En elkaar behandelen zoals je zelf ook