Actueel

René Slootweg

GemeenteBelangen: De Wijkraden Werken Goed

  • Geschreven door René Slootweg

budgetDe wijkraden werken steeds beter en besteden hun geld goed. Dit blijkt uit een verslag van de gemeente. De raden begonnen na de fusie en kregen in 2011 budget, mede op initiatief van GemeenteBelangen. Ze moeten in de vergrote gemeente de overheid makkelijker bereikbaar maken voor de inwoners. Bovendien weet de wijkraad beter dan het gemeentehuis hoe je het dorp leefbaarder maakt en de identiteit versterkt.

Wat doen de raden met hun geld?

Waaraan gaven de wijkraden vorig jaar hun 12.000 euro uit? Die van Katwijk aan den Rijn kende 3800 euro toe aan de sportvereniging, 2000 euro aan de restauratie van het monumentale hekwerk in de Van Egmondstraat en 1500 euro aan de herplaatsing van de  jachtpaal van de baronnen van Wassenaer.

Valkenburg stopte geld in de dierenweide, in Castellumpop, de Harmonie en de speeltuinvereniging.

Rijnsburg installeerde sfeerverlichting bij de Vliet en in de Koestraat.

De wijkraden Katwijk aan Zee en Katwijk Noord ondersteunden de ijsclub, drie buurtcomités en het Pannaveld.  Verder droegen ze alle vijf bij aan kleine acties zoals De Zonnebloem.

Wat doen ze nog meer?

De wijkraden mogen het college van burgemeester en wethouders adviseren, gevraagd en ongevraagd. Katwijk aan den Rijn gaf in 2014 1582 euro uit aan de bewonerbijeenkomsten voor de tunnel in de N206.

En laatst vroeg deze raad B&W aan een vervanger te zoeken voor de Aldi in de Rijnstraat. De wijkraad Rijnsburg stuurde het college adviezen over de Brouwerstraat en het oversteekpunt bij de Tramstraat. De wijkraad Valkenburg adviseerde over de ontsluiting van Duyfrak en de inpassing van de N206.

Hoe verder?

GemeenteBelangen hoopt dat de wijkraden vaker adviezen gaan sturen naar B&W, bijvoorbeeld over de wijkopknapbeurten. Dat past in de nieuwe bestuursstijl. Ook hoopt GB dat de wijkraden meer geveltuintjes mogelijk gaan maken en groenaccenten gaan plaatsen in de straten.

Namens de fractie van GemeenteBelangen,

René Slootweg