Actueel

René Slootweg

Eindrapport takendiscussie

  • Geschreven door René Slootweg

TakendiscussieDe maand april heeft een meerderheid van de gemeenteraad (fracties van CDA, VVD en GemeenteBelangen) alle wijken bezocht om het met de inwoners te hebben over het takenpakket van de gemeente. De discussie ging over drie thema’s:
 

1. Sport & recreatie
2. Onderhoud openbare ruimte & groen
3. Culturele vorming en onderwijs
 

Een van de brandende vragen op deze avonden was, wat gaat de gemeenteraad met deze discussie doen?
 

Alle opmerkingen van de avonden zijn gebundeld samen met alle reactie van de website. De meest voorkomende items zijn:
 

Wederzijds vertrouwen

De gemeente wil graag weten welke taken burgers graag zelf zouden willen doen, maar er moet dan wel een wederzijds vertrouwen zijn.
De ruimte is er voor een terugtrekkende gemeente, maar deze moet wel durven de verantwoordelijkheid uit handen te geven, maar de burgers moeten dan wel zelf voldoende inititiaven blijven nemen.
 

Openbaar groen

groen lentegrasOp het gebied van het openbaar groen was er op alle avonden bijzonder veel intitatieven om zelf deze te onderhouden, maar ook hier is vertrouwen nodig van de gemeente naar de burgers. Maar het belangrijkste is  het faciliteren van de mogelijkheid om dit zelf te kunnen onderhouden.
 

Kwaliteit van dienstverlening

Naast specifieke taken, kwam vooral de kwaliteit van de dienstverlening aan bod. De gemeente Katwijk wil graag de beste zijn in dienstverlening, maar op de verschillende avonden was er wel wat onvrede over niet beantwoorde brieven en de rol van de wijkregisseur. Hier kan de gemeente  nog veel winst uit halen.
 

Mondige burgers

Was behoorlijk duidelijk dat de burger in Katwijk mondig is, dat wil niet zeggen dat ze altijd hun zin moeten krijgen, maar ze willen wel graag weten waarom iets niet kan of gedaan kan worden.
 

Subsidies voetbalclubs

voetbal omroep westKwam ook op elke avond naar voren, dat voetbalclubs die hun eerste team salaris geven, ook nog subsidie krijgen van de gemeente.
Dit is een verkapte subidie in het feit dat ze maar een fractie van de eigenlijk huur van de velden betalen. Andere sportclubs, een goed voorbeeld zijn de tennisverenigingen, zijn helemaal self-supporting.
 

Gemeente zorgt voor de basis, verdieping is voor eigen rekening

Naar aanleiding van de subsidie van voetbalclub, kwam dit onderwerp ook meerdere male aan bod, maar werd verder doorgetrokken naar ander clubs en bijvoorbeeld de muziekschool.  De gemeente verzorgd de basis, maar als men verder wil verdiepen moet hiervoor ook (meer) betaald worden.
Wel was duidelijk, dat iedereen gebruikt moest kunnen maken van sport, muziek en bieb, ook de minima. (sport pas)
 

Wat gaat er nu met deze uitkomsten gebeuren?

Het eindrapport wordt in de volgende gemeenteraad van 13 juni besproken.

De uitkomsten kunnen dan gebruikt worden om eventueel de bezuinigingen die het college in de kadernota kracht bij te zetten of om met alternatieve te komen.

Maar er zijn ook zeker dingen die de kadernota niet raken en besproken moeten worden, wat de gemeenteraad hier mee gaat doen.

Bij deze willen wij alle burgers op de avonden en die reacties hebben geplaatst op de website bedanken voor hun meedenken en prima ideeen.
Als het aan GemeenteBelangen ligt (en die reacties hebben we ook van de burgers op de avonden gehoord) is dit zeker voor herhaling vatbaar.

Wordt nog vervolgd met de uitkomst van de bespreking in de gemeenteraad...

Namens de fractie van GemeenteBelangen,

Rene Slootweg