Actueel

GB admin

Brand en sloop oude Flora

  • Geschreven door GB admin

Zoals in een eerder bericht is vermeld heeft GemeenteBelangen in vragen aan burgemeester en wethouders haar bezorgdheid uitgesproken met betrekking tot het leegstaande bedrijvencomplex oude Flora in de wijk Frederiksoord in Rijnsburg. Die bezorgdheid betrof de risico’s voor de omgeving van brand en als gevolg daarvan asbestverspreiding.
Twee dagen na het indienen van onze vragen is inderdaad brand uitgebroken en zijn onze zorgen bewaarheid geworden. Een vooruitziende blik? Gelukkig zijn de gevolgen voor de omwonenden voor wat betreft asbest meegevallen.

Inmiddels heeft de gemeente een persbericht uitgegeven waaruit blijkt dat niet alleen het afgebrande gedeelte maar het gehele complex op zeer korte termijn gesloopt zal gaan worden en nog dit jaar zal worden afgerond. Dus niet langer een fasegewijze sloop, afhankelijk van de nieuwbouw zoals oorspronkelijk de bedoeling was. In dat geval had het nog lange tijd kunnen duren alvorens de panden gesloopt zouden worden met alle risico’s vandien.
GemeenteBelangen is – gezien onze bezorgdheid en onze daarover gestelde vragen – uiteraard blij met deze ontwikkeling met name ook voor de omwonenden. Jammer dat hiervoor eerst een brand nodig was.

Namens de fractie van GemeenteBelangen,

Leen van Poppel