Actueel

GB admin

Waar haal ik mijn ijs op de Boulevard over een paar jaar?

  • Geschreven door GB admin

In de raadsvergadering van 5 juli kwam het laatste stuk van het agendapunt ‘Inrichtingsplan kustwerk’ aan de orde. Hans Vingerling liet daarbij in een vurig betoog weten dat GemeenteBelangen zeer tevreden met de laatste aanpassingen die het college naar aanleiding van de commissievergadering van maandag 2 juli in het plan heeft aangebracht.

Nieuwe kansen
KustlijnHet door GB in samenwerking met de CU aangereikte alternatief voor de Zuid Boulevard is zo naadloos in het totale plan n uitgewerkt. Dus de complimenten waren er voor het college van B&W voor de voortvarende aanpak. Deze veer van de alom bekende en toch overlast veroorzakende Katwijkse zeemeeuw werd door de portefeuillehouder in dank aanvaard.

Er ligt nu een evenwichtig plan waarin alle belangen van bewoners, ondernemers en bezoekers zo goed mogelijk zijn afgewogen en deze zijn met deze laatste planvorming vertaald in ruimtelijke kwaliteit.
Ondanks de beperkingen die er door de te realiseren kustversterking gaan optreden, zijn er gelijktijdig ook nieuwe kansen gecreëerd. Kansen die ervoor gaan zorgen dat Katwijk als badplaats nog aantrekkelijker zal kunnen worden. Nieuwe voorzieningen zoals een parkeergarage en de al lang gewenste autovrije straten en pleinen zullen tevens een belangrijke impuls geven tot een daadwerkelijke upgrading van het centrum van Katwijk aan Zee.

Waar koop ik later mijn ijsjes?
GemeenteBelangen is met de Christen Unie voorstander van het integreren van de bestaande kiosken op de Boulevard in de stijgpunten van de parkeergarage. Na een uitgebreide discussie heeft de meerderheid van de Katwijkse gemeenteraad besloten om dit niet te doen en de kiosken op de bestaande plekken te handhaven. GB vindt dit met de CU een gemiste kans. De voordelen van een mooier aanzicht en meer comfort rond de kiosken in de stijgpunten is hiermee van de baan.

Is alles hiermee wat de voorbereiding betreft nu klaar? Nee, want de plannen zullen nu onder de aandacht van de Katwijkse burgers worden gebracht. Zij kunnen inhoudelijk op deze en eerdere besproken plannen reageren. Dat daarbij ook het restant van de ‘Atlantikwall’ een plekje in de discussie kreeg, geeft al aan hoe breed er naar deze inrichtingsplannen wordt gekeken. Het wordt dus na de zomervakantie vast en zeker vervolgd.

Namens de fractie van GemeenteBelangen,

Hans Vingerling