Actueel

Actueel

GB admin

GemeenteBelangen wil UWV (loket) voor Katwijkse jongeren

  • Geschreven door GB admin

Per 1 oktober is de Wet Investeren in Jongeren ingevoerd. Jongeren van 21 tot 27 jaar die niet werken of studeren hebben niet meer ‘automatisch’ recht op een uitkering. Ze moeten gaan werken, gaan studeren of een werkleertraject volgen. Daarvoor moeten ze zich melden bij het UWV (voormalige Arbeidsbureau), dat gevestigd is in Leiden en Lisse.
GemeenteBelangen heeft bij de behandeling van deze wet in de commissie Welzijn van 13 oktober gepleit om een vestiging van het UWV naar Katwijk te halen.

Katwijkers die op zoek zijn naar werk, kunnen dan bij het UWV in Katwijk terecht. In ieder geval moet er de mogelijkheid komen om zaken te regelen met het UWV via het Zorgloket in het gemeentehuis.

GemeenteBelangen pleit al enkele jaren om een jongerenloket in Katwijk te realiseren. Het UWV maakt daar ook deel van uit. Dat jongerenloket moet ook bij de grote jeugdsociëteiten komen.

GB admin

Meer ruimte voor jeugd

  • Geschreven door GB admin

Katwijk, 2 oktober 2009 - Persbericht GemeenteBelangen
In het voorjaar heeft GemeenteBelangen een ronde langs de jongerencentra van Katwijk gedaan. Uit de gesprekken met de vrijwilligers blijkt dat de opvang van jongeren een pittige uitdaging is! Nieuwe wijken kunnen met een tijdelijke oplossing veel winnen.

Goed nieuws
Het is hard werken om de mensen binnen te krijgen en binnen te houden. De regelgeving wordt steeds strenger, vrijwilligers moeten allerlei opleidingen volgen. Er wordt geworsteld met het rookbeleid en jongeren zijn veranderlijk. Zo kampen de Boemerang en ’t Jok met flink teruglopende bezoekersaantallen. Gelukkig doen de Donk, de Schuit en Scum het een stuk beter. Uit het gesprek met de mensen van De Donk blijkt dat de komst van de Factory heeft bijgedragen aan het toenemende succes van het jongerencentrum. De jongeren die ’s middags bij de Factory komen, zien ze in het weekend ’s avonds ook weer terug. En dat is heel goed nieuws, de Donk speelt in de Hoornes een verbindende rol voor de wijk. Juist deze wijk kan dat heel goed gebruiken. Middagopenstellingen hebben ook bij Scum al een prima resultaat, en de verwachting is dat ook de Schuit daarmee meer bezoekers zal trekken.

Zanderij en Valkenburg een tijdelijke voorziening bieden
De Zanderij is een nieuwbouwwijk met veel kinderen. Die kinderen zoeken een plek om bij elkaar te komen. Nu is die plek vaak buiten. En uit gesprekken met de bewoners van de Zanderij blijkt dat de hangjeugd in de wijk ook overlast geeft. Politie en jongerenwerk proberen dat in goede banen te leiden. Met wisselend resultaat.
GemeenteBelangen stelt voor om in de Zanderij een tijdelijk jeugdhonk te plaatsen. Als je de jeugd nu kunt binden aan een plek in de wijk vertaalt zich dat in de toekomst terug met minder overlast. Dat is beter dan te wachten met de bouw van een honk tot de Zanderij is volgebouwd.

Ditzelfde geldt ook voor Valkenburg. Daar is op dit moment nog geen goede plek waar jongeren terecht kunnen. In de Peuk worden wel feesten georganiseerd, maar een laagdrempelig inloop voor jongeren ontbreekt. Het inwonertal van Valkenburg groeit door de bouw van Duyfrak en hangplekken zoals bij het Valkenburgsemeer worden steeds meer bezocht. Dat is een slechte ontwikkeling.
Uit navraag door GemeenteBelangen bij FactorW blijkt dat de Factory ook in Valkenburg wordt opgestart. Allereerst met 1 middag per week, maar bij succes kan dat natuurlijk worden uitgebouwd. Ook in Valkenburg kan een tijdelijke voorziening een oplossing bieden.

Samenwerking
De bouw van een tijdelijk jeugdhonk kan een prima leer/werk project zijn. Waarbij wordt samengewerkt tussen scholen en aannemers in Katwijk. In december zal GemeenteBelangen met voorstellen komen als het jongerenbeleid in de Commissie Welzijn besproken wordt. Ons voornaamste doel is om de jongeren een alternatief te bieden zodat ze elkaar kunnen ontmoeten in een veilige omgeving.

GB admin

Gemeente heeft geen haast met ontsluiting Zanderij

  • Geschreven door GB admin

Katwijk, 24 september 2009 - Gemeenteraad
De door GB in de raad aangedragen oplossing voor de ontsluiting van de Zanderij is door een overgrote meerderheid van de raad aan de kant geschoven. CDA,SGP en VVD wilden de weg twee weken geleden nog per direkt en illegaal openstellen. Nu wachten de partijen liever af tot het college met een voorstel komt.

De oplossing volgens GB
GemeenteBelangen heeft voorgesteld om een nieuwe tijdelijke weg aan te leggen tussen de rotonde Parnassia en de Kon.Julianalaan. Deze weg mag er maximaal 5 jaar liggen. Het is een oplossing die binnen de wettelijke mogelijkheden ligt en die de procedure voor de aanleg van de Westerbaan niet doorkruist. Binnen de periode van 5 jaar kan de definitieve onstluiting gerealiseerd worden.

Dit voorstel van GemeenteBelangen helpt de bewoners van de Zanderij op zo kort mogelijke termijn aan een goede verkeersontsluiting.

Nog geen concrete plannen
In de raadsvergadering werd duidelijk dat het college nog geen concrete plannen heeft voor de verbetering van de ontsluiting van de Zanderij. Er worden wel zebrapaden en verkeersdrempels aangelegd, maar een ander ontsluitingsroute zit er nog niet in. Daarmee wordt het probleem niet opgelost.

Proefballonnetje
Het door GemeenteBelangen ingediende voorstel werd door wethouder Binnendijk afgedaan als een proefballonnetje en hij ontraadde het voorstel omdat het haastig in elkaar was gezet. De raad moet maar wachten tot 14 oktober, dan komt het college met een nota over de mogelijkheden en onmogelijkheden van de ontsluiting van de Zanderij.
Wij herinnerden de wethouder er aan dat de Cantineweg een tijdelijke aansluiting was en dat het college dus 5 jaar de tijd heeft gehad om te zorgen voor een goede wijkontsluiting. In maart 2009 heeft de raad bijna unaniem uitgesproken dat er een goede – en legale – ontsluiting moest komen. Het college is gewoon te laat.

Geen steun wel een toezegging
Opmerkelijk was dat alleen de PvdA het voorstel steunde. Twee weken geleden schreven CDA,SGP en VVD nog dat de weg per direkt open moest. Was het niet legaal, dan maar illegaal. Ze waren immers zo begaan met de inwoners van de wijk. Vreemd dat een goed voorstel om de problemen op te lossen dan niet op steun kan rekenen. Het voorstel van GB wordt overigens wel door het college meegenomen in het stuk waar zij 14 oktober mee komen. Er is nog hoop...