Actueel

GB admin

Verkeer raakt ons allemaal

  • Geschreven door GB admin

Thema Verkeer 3Een goede afwikkeling van alle verkeerstromen is op dit moment een ‘hot item’ in de gemeente Katwijk. Kijk maar naar de geplande komst van de Rijnlandroute, de inpassingswensen voor de N206 ter hoogte van Katwijk aan den Rijn, de ontbrekende Noordelijke Randweg bij Rijnsburg waardoor de Brouwerstraat overbelast blijft en de nimmer aflatende gemeentelijke planvorming betreffende een realisering van de Verlengde Westerbaan. Daardoor blijft het Bospleinkruispunt een knelpunt.

En overal hebben we te maken met, een fietsvolkje wat we immers zijn, scholieren die op de fiets dagelijks hun weg naar de scholen moeten vinden tussen het immer voortrazende verkeer en ouders met kinderen die zich ook een veilige weg moeten banen door alle verkeersknelpunten. En dat zijn er helaas nog veel te veel, daar is de afgelopen vier jaar ook weer het nodige over gezegd en geschreven. Maar GemeenteBelangen ziet ook dat er nog het nodige moet gebeuren om echt ‘veilig samen mobiel’ te kunnen zijn.

Thema Verkeer 1Spring maar achterop!
Gemeente Belangen staat voor een goede bereikbaarheid van Katwijk, maar wel financieel verantwoord en terdege rekening houdend met de fietsers. De fietsers en voetgangers hebben dan ook recht op goed begaanbare fiets- en voetpaden. GB stimuleert het gebruik van de fiets, ook vanuit duurzaamheids- en gezondheidsaspecten, maar dat betekent bijvoorbeeld ook de realisering van goede fietsparkeervoorzieningen in Katwijk aan Zee.

Maar rij nu eens met uw kind naast u op de fiets door de Brouwerstraat, de Rijnstraat of de Hoofdstraat. Dan gaat u direct begrijpen waarom Eddy Christiani ooit de evergreen ‘Spring maar achterop!’ heeft geschreven. Oog voor ieders toekomst, betekent ook oog voor deze kwetsbaarste verkeersdeelnemers.

Vier jaar keuzes maken
Thema Verkeer 2GB heeft zich de afgelopen jaren voortdurend hard gemaakt voor goed openbaar vervoer waar ook de kernen Rijnsburg en Valkenburg worden bereikt. We houden hier de vinger aan de pols van Arriva en het College.

Op het gebied van infra zullen de komende vier jaar belangrijke keuzes moeten worden gemaakt om de verkeersafwikkeling zo optimaal mogelijk te kunnen maken. ‘Mits betaalbaar’ is daar het sleutelwoord, en dan kijken we zeker naar gewenste tunnelvarianten bij de N206 om de beide Katwijken eindelijk goed met elkaar te kunnen verbinden en het verkeer te laten doorstromen.

Bij het nieuwe masterplan voor Katwijk aan Zee is GemeenteBelangen voor een autovrijcentrum met betaalbare parkeervoorzieningen voor de centrumbewoners. En laat Katwijk over het water vanuit het achterland alle dagen bereikbaar zijn met een te openen Sandtlaanbrug.

Gerard Bol