Actueel

Actueel

GB admin

GemeenteBelangen test terraslocaties

  • Geschreven door GB admin

Katwijk, 2 augustus 2009 - Persbericht GemeenteBelangen
Gewapend met tafels, stoelen en een parasol stapte een deel van GemeenteBelangen afgelopen donderdag in de boot, op zoek naar mooie locaties voor toekomstige terrassen.

Een hele lijst met mogelijke plaatsen voor een terras werd afgewerkt. Aanmeren, terras opzetten, even zitten, sfeer proeven en rapporteren.
"Wat ons betreft steekt de locatie Gemeentehuis Valkenburg er met kop en schouders bovenuit", zegt fractievoorzitter Esther Schonenberg. "Heerlijk rustig aan het water, je kunt met een bootje aanleggen, of te voet, met de fiets of auto komen, hier hangt een fijne sfeer én zie je een heel andere kant van Katwijk. Deze locatie krijgt van ons een TerrasKansKaart".

TerrasKansKaart
Een TerrasKansKaart en nog heel wat meer is weggelegd voor de locatie Redschuur, zowel op het hoge stuk als op het lage stuk.

Nadat GemeenteBelangen hier het mobiel terras had opgezet werd al heel snel duidelijk dat deze locatie een ‘Topper’ kan worden.
Raadslid Marcel van Tol ziet het wel zitten. "Ik zie hier functies met een recreatief/toeristisch karakter. Rokerij Schaap mag hier wat mij betreft neerstrijken. Een leuk restaurant erbij. Zittend op dit hoge terras kun je tot aan de zee kijken".

"En onder aan het talud kan de Triton misschien wel een plek krijgen’’, vult raadslid Jan Kralt aan. "Zodat de Zwaaikom gemakkelijk aangedaan kan worden door dagjesmensen vanaf het water’’.
Even later test Gemeentebelangen de terrassen aan de Zwaaikom zelf. "Hier is het écht gezellig geworden. Met de terrassen in de Zwaaikom zit het wel goed. Nu wordt het hoog tijd dat de gemeente de aanlegmogelijkheden gaat verbeteren".

En verder gaat het weer. Zittend op het mobiele terras is het commentaar niet van de lucht. "Bij het pontje van Valkenburg is het Wapen van Valkenburg al gevestigd, langs het water is een mooie plaats voor een terras", vindt steunfractielid Leen van Poppel. "Net zoals in de Jachthaven van Rijnsburg. Wellicht kan een terras worden meegenomen als de uitbreidingsplannen gestalte krijgen".

Raadslid Joke Slings vindt dat in de Kwakelwei, volgens de Brede Structuurvisie van Katwijk straks een park, een mooi terras aan de waterkant niet mag ontbreken. Een mooie kans ligt bij het gemeentehuis van Rijnsburg. Op termijn wordt dit een multifunctioneel gebouw, daar past een terras bij.
Als laatste locatie wordt het mobiele terras opgezet op het Andreasplein en het Andreashofje. GemeenteBelangen is unaniem. Het Andreasplein verdient een betere inrichting. Parkeren is nu nodig maar na de kustversterking moet het plein autovrij worden. Een schitterende locatie voor een terras en ook hier deelt GemeenteBelangen een TerrasKansKaart uit.

Uitgaan.
Sinds 2006 is er mede op initiatief van GemeenteBelangen heel wat verbeterd op het gebied van uitgaan in Katwijk. Op het Hema-plein, de Boulevard en de Princestraat zijn er flink wat terrassen bijgekomen. Dat heeft Katwijk op zomerse dagen een stuk gezelliger gemaakt. Katwijk is natuurlijk niet alleen Katwijk aan Zee en daarom deed GemeenteBelangen de test door heel Katwijk.
Doel van de test was om te bekijken hoe aantrekkelijk de terrassen op dit moment zijn en waar mogelijk uitbreiding van horeca kanplaatsvinden. De uitkomsten worden meegenomen in het verkiezingsprogramma van GemeenteBelangen.

GB admin

Werkbezoek GB Zanderij geeft positief beeld

  • Geschreven door GB admin

GemeenteBelangen was zaterdag 21 maart in de Zanderij om met de bewoners te praten over hun wijk. Om 10.00 uur werd de bekende partytent opgezet in de groenstrook van de Salomonszegel in de Zanderij.

GB admin

cieWelzijn20080610

  • Geschreven door GB admin

Wie waren er niet in Bern op dinsdag 10 juni...
... de commissieleden Welzijn
Katwijk, 10 juni 2008 - Commissie Welzijn
Bij aanvang van de commissievergadering zag ik als commissievoorzitter Welzijn nog vele fossiele resten van oranje haarlak en spray in de haren en baarden van de commissieleden na de klaterende zege op Italië in de E.K. de avond ervoor. Helaas bleef de vergaderstoel van commissielid Dirk van Duin van het CDA leeg omdat hij bij het Nederlands elftal verbleef. Of dat nu was om Arjan Robben te vervangen of als supporter... zijn memoires zullen het later uitwijzen.

Er stonden deze vergaderavond niet veel punten op de agenda, maar we begonnen wel met een inspreker en wel een oude bekende te weten dhr. v.d. Plas van de Hervormd Herstelde Gemeente bij het agendapunt ‘Modernisering sporthal Cleijn Duin’.
De commissie nam unaniem het collegevoorstel over en geadviseerd werd om dit als begrotingswijziging mee te nemen naar de commissie Bestuur dezelfde week. Dat zou in de handen liggen van wethouder De Jong en door deze actie kan er snel worden begonnen met de geplande modernisering.
Punt van aandacht met betrekking tot dit kerkelijk genootschap blijft de kreet ‘tijdelijk karakter’ van het gebruik van de sporthal want er zijn geen concrete plannen bekend over mogelijke plaatsen waar dit kerkelijk genootschap een nieuwe definitieve kerkgelegenheid wil realiseren.

In de afgelopen periode is er door het college hard gewerkt aan de brief over de huur van de Bomschuit door K.O.K. Kinderopvang. Op de vraag van Harm Aten van het C.D.A. werd door wethouder Vingerling gemeld dat deze brief binnenkort naar de raad zal worden gestuurd. Inmiddels kan worden meegedeeld dat de C.U. deze brief heeft geagendeerd voor de commissievergadering van dinsdag 1 juli.

Wat betreft de kadernota begroting 2009 kunnen we opmerken dat GB zich zorgen maakt over de zogenaamde ‘B-lijst’. Voor de lezers en andere belangstellenden, dat is een lijst waarop eerder gestelde prioriteiten, veelal vanuit de hoek van Welzijn, genoteerd zijn en gedoemd zijn om te verdwijnen. De zorg van GB is dat de investering voor het begeleiden van het accommodatiebeleid wordt doorgestreept en we dan ook later constateren dat projecten als Oeverpolder, de Colligny, Duinvallei, Duyfrak enz. dan niet op de juiste wijze worden opgestart en begeleid. Hier is externe hulp voor nodig. Daarnaast zal GB pleiten voor het handhaven van de incidentele subsidies voor sportverenigingen.
In de raadsvergadering van 26 juni zal er een definitief besluit in deze worden genomen.

In de commissie van 1 juli zal er zeker worden gesproken over het projectplan van de Schuit, voorstel voor muziekonderwijs op de Katwijkse basisscholen, de herindeling van de binnensportactiviteiten (er volgen nog een paar gesprekken met ‘kleine huurders’) en de kadernota verslavingsbeleid (was eigenlijk eerder gepland voor september dus het lukt zeker om zaken naar voren te halen in de ambtelijke organisatie).

Aan het einde van deze commissievergadering bleek dat we zonder het oranjegevoel van Dirk van Duin de agenda konden afronden waarbij het besef er is dat er in juli eindelijk duidelijkheid zal gaan komen over de Schuit. Daarmee stevenen we ook af op de laatste commissievergadering van het werkjaar 2007 – 2008.

Misschien een tip voor de vakantievierder, kom langs om live getuige te zijn van onze commissiebelevenissen. Komt u van buiten Katwijk met de trein dan is dit dagtrip 23. Van harte aanbevolen!