Actueel

Actueel

René Slootweg

De overheid weet het toch beter….

  • Geschreven door René Slootweg

Het vertrouwen van burgers in de overheid is nog nooit zo slecht geweest. De burger voelt zich niet of nauwelijks gehoord, want de plannen zijn toch al in kannen en kruiken.

Vertrouwen overheid

Om dit vertrouwen terug te winnen is veel nodig, want de sceptische houding is erg volhardend. Maar dat is ook erg begrijpelijk, want men voelt zich niet gehoord en heeft er geen enkele vertrouwen meer in.

Bij de gemeente Katwijk is een behoorlijk uitvoerig participatiebeleid van kracht, dat duidelijk aangeeft waar en hoe de burgers gehoord kunnen en moeten worden bij de verschillende beleidsstukken. Maar de grote vraag is dan ook, wordt dit beleid correct gevolgd en is het uiteindelijk ook praktisch uitvoerbaar?

Het herijken van dit beleid is zeker geen overbodige luxe, want het moet anders om het vertrouwen weer terug te winnen van de burger. Hoe goed bedacht het huidige beleid ook is, het werkt niet zoals ooit bedoeld, want er is nu nog minder vertrouwen dan ervoor.

Het college heeft daarom voorgesteld om het huidige participatiebeleid te herzien en dan niet gelijk komen met een kant en klare oplossing, maar eerst een zogeheten startnotitie te maken. Dat is een ruwe opzet hoe het beleid eruit zou moeten zien en wordt gevraagd om hier input aan te geven.
Een prima uitgangspunt hiervoor is in de ogen van GemeenteBelangen een evaluatie van het huidige beleid. Wat gaat er nu mis en wat gaat er goed?

Deze evaluatie is bijna klaar en zal in de komende weken naar de raad toekomen, maar hier ligt dan voor GB ook het grote probleem bij deze startnotitie. Het college wil niet wachten op de uitslag van de evaluatie en de startnotitie nu alvast besluiten.

GemeenteBelangen is van mening dat dit een verkeerd signaal naar de burger geeft. Want het komt over naar de burger dat men het in het gemeentehuis toch beter weet en niet hoeft te wachten op de uitkomst van de evaluatie.
Onze oproep om twee weekjes te wachten met het besluit voor de startnotitie kon niet op een meerderheid in de raad rekenen.

GemeenteBelangen heeft daarom tegen het voorstel gestemd, niet omdat we burgerparticipatie niet belangrijk vinden, maar omdat we niet alle informatie hebben om een startnotitie vast te stellen.

Een positief punt was de aangenomen motie die we mede-indiende om een onderzoek te doen naar een jongerenraad. Het is namelijk nog veel moeilijker om jongeren te betrekken bij de politiek, een jongerenraad zou daar zeker bij kunnen helpen.

 

Bekijk ook de bijdrage van GB in de raadzaal

 

René Slootweg

Massale bomenkap langs de Zeeweg

  • Geschreven door René Slootweg


Het is iedereen opgevallen dat er langs de Zeeweg een kaalslag is van zeer grote bomen. Maar minder opvallend is de kap van net nieuw geplante bomen en de extreem slechte staat van een aantal serieuze grote bomen. Voor GemeenteBelangen reden om vragen te stellen.

Langs de Zeeweg zijn ter hoogte van de Cleijn Duijn Sporthal een behoorlijk aantal enorme bomen neergehaald. Dit staat in schril contrast met de opmerking van de provincie dat met de komst van R-Net er maar één boom gekapt hoeft te worden.

Ter hoogte van van het Waterloop tunneltje is het ook een trieste bedoeling, de bomen die hier destijds zijn geplant zien er treurig uit. Dit is extra droevig omdat deze aanplant destijds niet kleine jonge sprietjes waren, maar serieuze grotere bomen met een behoorlijk omvang.

De extreme droogte speelt hier parten, maar de gemeente zou hier extra moeten bewateren. Dit zou vastgelegd moeten zijn in een noodbewateringsplan. Maar heeft de gemeente dat?

Als laatste zijn er vlakbij de afslag naar de N206 een behoorlijk aantal, net aangeplante, bomen alweer tot op de grond toe afgezaagd. De ondersteunende balken staan er nog triest alleen, met doorgesneden ondersteuningsbanden…

De fractie van GemeenteBelangen heeft daarom vragen gesteld aan het college om deze massale kap uit te leggen en om hun plannen voor herstel uit te leggen.

Zie deze foto’s die laten zien wat wij bedoelen met onze vragen:

 
Bomen afslag N206   

 

Recent geplante bomen alweer verwijderd          

 

                               


 

 

 

  Bomen langs zeeweg 1 

 

Massale bomenkap langs de Zeeweg

 

 

 

 

 

Bomen langs zeeweg 2

 

 

Massale bomenkap langs de Zeeweg                     

  

 

  

Boom tunnel

 

 


Slechte staat van bomen thv Waterloopje

 

 

 

 

 

 

René Slootweg

Kwakelwei geen prioriteit voor college.

  • Geschreven door René Slootweg

Niet alleen heeft het realiseren van een park op de Kwakelwei geen prioriteit voor het college, ze willen hun vingers er ook niet aan branden. De zeer magere steun, zoals beschreven staat in hun coalitieakkoord, blijft bij het faciliteren en afwachten tot er door anderen geld wordt gevonden.

Afgelopen jaar heeft de gemeente de jaarrekening afgesloten met ruim €6,5 miljoen in de plus, voldoende geld voor een prachtig park. Dus het geld is er, waarom nog langer wachten? GemeenteBelangen vindt deze houding van het college onacceptabel en diende daarom donderdagavond een motie in om de volgende stap te zetten voor het realiseren van een park op de Kwakelwei.

De strekking van de motie is simpel, want het voorwerk was al door het vorige college gedaan. Er lag namelijk al een brief met mogelijkheden om een park te verwezenlijken, maar deze waren nog niet helemaal uitgewerkt. Deze uitwerking hiervan werd overgedragen aan het nieuwe college. De motie van GB vraagt daarom precies dat, een uitgewerkt voorstel te maken en die ter besluitvorming aan de raad aan te bieden.

Maar naast dat het coalitieakkoord al geen enkele ambitie laat zien, is de groene insteek van dit college al snel als sneeuw voor de zon verdwenen. De drie coalitiepartijen sloten de gelederen en stemde onze motie weg, die gelukkig wel gesteund werd door de gehele oppositie.

Kwakelwei luchtfoto

Hoe moet dat dan nu met een park op de Kwakelwei, komt dat er nog?

Grappig is dan dat de grootste coalitiepartij vol trots meldt dat er bij de begrotingsbehandelingen in November een voorstel komt van het college over de Kwakelwei. Maar dat is toch precies wat onze motie voorstelde?

GemeenteBelangen vindt het jammer dat deze bijzondere koers is genomen en zal bekijken of het bij de begroting in November wel de volgende stap “mag” zetten in de (eindelijke) realisatie van een park op de Kwakelwei.