Actueel

Actueel

René Slootweg

Verminder overlast N206

  • Geschreven door René Slootweg

De N206 is al jaren een doorn in het oog van vele Katwijkers, afgezien van het feit dat deze weg ons mooie dorp dwars doormidden splijt, geeft deze ook geluid en fijnstof overlast. GemeenteBelangen heeft vaker de overlast van de N206 proberen te verminderen. 

N206

Ons initiatief voorstel voor een DoDo (Dicht Open Dicht Open) werd helaas niet omarmd door de raad, maar onze motie tot verlagen van de maximale snelheid uit 2015 gelukkig wel.

Een behoorlijk deel waar de N206 vanuit Noordwijk ons dorp binnenkomst heeft namelijk nog een maximum snelheid van 100 km/u terwijl verreweg het grootste deel op de N206 er maar 80 gereden mag worden. Een verlaging van de snelheid scheelt aanzienlijk in de geluidsoverlast van de aanliggende wijk Rijnsoever. De geluidswal werd toentertijd niet verhoogt, maar de motie voor snelheidsverlaging werd wel gehonoreerd.

Maar aangezien dit een provinciale weg is moet je als gemeente dit aanhankelijk maken bij de provincie. Als reactie op onze motie uit 2015 werd door de provincie aangegeven dat er geen plannen waren om de snelheid omlaag te brengen. 

Maar dat was niet de vraag aan de provincie, we willen juist dat ze plannen gaan maken.

In de jaren daarna zijn er wel pogingen gedaan om de provincie in verschillende overleggen te overtuigen om de snelheid aan te passen.

Nu met het het naderende einde van de Rijnlandroute is GB van mening dat onze motie nogmaals onder aandacht moet worden gebracht van de provincie. Het is namelijk bijzonder te noemen dat in het traject van de N206 van Vogelenzang tot aan Leiden er een klein stukje 100 gereden mag worden…

De tijdwinst die met het stuk 100 km/u gehaald wordt is maar 10 seconden!!!

GB vraagt het nieuwe college om de lobby bij de provincie te continueren om nu eindelijk het laatste stuk ook naar 80 km/u te laten brengen. We hebben daarom onze motie uit 2015 even afgestoft om deze nogmaals in te dienen.

Natuurlijk ligt het besluit uit 2015 nog vast, maar het is goed om de huidige samenstelling van de huidige raad nogmaals te benadrukken dat deze oplossing eenvoudig en goedkoop een enorme overlast oplost.

Want het is zo eenvoudig als het plaatsen van één bord !

 

Kijk en luister ook naar onze bijdrage in het debat hierover:

 

 

Luister ook naar het radio interview dat René Slootweg had bij RTV Katwijk:

Comments

comments

 
René Slootweg

Is verkeersveiligheid wel belangrijk?

  • Geschreven door René Slootweg

Verkeersveiligheid is eigenlijk niet in geld uit te drukken, maar voor de oplossingen die nodig zijn om verkeerspunten aan te pakken is vaak serieus geld nodig.

verkeersveiligheid

De afgelopen jaren heeft de gemeente €200,000 elke jaar extra op de begroting gezet (stelpost) om verkeersveiligheid aan te pakken. Daarmee worden dan grote financieringen afgelost, dus de bedragen die we als gemeente dan kunnen gebruiken loopt in de miljoenen.
Een investering in het verkeer wordt voor tientallen jaren gedaan, dus mag in de begroting in kleine stukjes (net als een hypotheek van een huis) worden afbetaald.
Recent is nog €91,000 van deze stelpost gebruikt om investeringen te doen in de Brouwerstraat.

Het huidige college wilde de overgebleven €109,000 van deze stelpost niet meer gebruiken als aflossing, maar eenmalig gebruiken voor kleine zaken en als onderzoek budget.
Voor de komende jaren daarna weet men het nog niet zeker of er iets op de begroting komt te staan. Voor GemeenteBelangen is dat een zorgelijke ontwikkeling, want er zijn teveel gevaarlijke punten die nog aangepakt moeten worden in onze gemeente.

Iedereen heeft vaker in de media kunnen lezen dat verschillende partijen zich zorgen maken over deze punten en het college oproepen deze aan te pakken. Maar het is nu allerminst zeker dat er in de komende begroting een serieuze stelpost komt voor verkeersveiligheid, want de huidige is door dit college gestopt..

GemeenteBelangen gaat zich sterk maken dat in de begroting voor 2023 voldoende geld wordt vrijgemaakt om veel van deze onveilige punten de komende jaren effectief aan te pakken.

 

Het debat over de verkeersveiligheid 

René Slootweg

Geen bebouwing langs het Valkenburgsemeer

  • Geschreven door René Slootweg

De jarenlange inzet van GemeenteBelangen om het gebied rond het Valkenburgsemeer onbebouwd te houden is beloond in de nieuwe gebiedsvisie die binnenkort door de raad zal worden vastgesteld. Het gebied rond en aan het Valkenburgsemeer, maar ook de Mient Kooltuin, zijn voor GemeenteBelangen gebieden om open en groen te laten blijven.

Valkenburgse Meer header

Katwijk wordt op steeds meer plaatsen volgebouwd met woningen. Met deze alsmaar oprukkende verstening is het zaak ook open ruimte en natuur te behouden om plek te hebben voor al deze mensen om maar te recreëren en ontspannen. Daarom bleef GB jarenlang strijden voor de Mient Kooltuin en het gebied rond het Valkenburgsemeer. De gebiedsvisie voor de Mient Kooltuin is al eerder vastgesteld door de raad en dicteert ook om hier geen bebouwing toe te staan. Met de voorliggende gebiedvisie voor het Valkenburgsemeer kan GB trots terugkijken op een goede lobby deze twee gebieden vrij te houden van de verstening.

Er wordt ook ingezet op het stimuleren van andere vervoersbewegingen dan met de auto. Prima in de ogen van GB, eerst ontwerpen voor fietsers en wandelaars en pas de laatste plaats plek voor de auto.

GemeenteBelangen ziet vol vertrouwen uit naar de verdere ontwikkeling van het Valkenburgsemeer met recreatie en beleefbaar groen.

 

 

Het oordeel van GB in de raadzaal

 

Amendement bij de nota van uitgangspunten voor geen bebouwing
https://katwijk.notubiz.nl/document/9752060/1/7_+Amendement+Geen+bebouwing+noordoostzijde+Valkenburgse+meer+%28verworpen%29%281801454%29