Actueel

Actueel

René Slootweg

Parkeren maar dan anders

  • Geschreven door René Slootweg
Het nieuwe parkeerbeleid is uit het hart van GemeenteBelangen gegrepen. De straten worden niet langer ingericht voor stilstaande auto’s maar voor mensen. En parkeren wordt ondergeschikt gemaakt aan de groenstructuur. De auto’s staan niet langer op de eerste plaats, maar leefbaarheid, voetgangers en fietsers. Parkeren 1
 
GemeenteBelangen wethouder Rien Nagtegaal noemde het een reset van het huidige parkeerbeleid. Waar het vorige beleid vol zal met uitzondering op uitzondering komt er nu een vereenvoudigd, duidelijk en fris beleid voor in de plaats! Met soms dwingende maatregelen om het blik uit de straten te krijgen, zoals het duurder maken van de tweede parkeervergunning en het schrappen van de derde. Maar ook met positieve stimulerende aspecten, zoals de eerste twee uur gratis parkeren in de winter om de middenstand te ondersteunen.
 
Daarnaast wordt het nieuwe beleid vereenvoudigd door onder andere de talloze vergunningenzones te schrappen. We kennen straks nog twee zones, centrum en ring. Waardoor het parkeergebied voor bewoners met een parkeervergunning wordt vergroot. Tevens is GB blij dat, zodra het technisch mogelijk is door kentekenherkenning, het garageparkeren voor mensen met een gehandicaptenkaart gratis wordt. Dit vergroot de toegankelijkheid voor mensen met een beperking, maar zorgt ook voor minder blik op straat! Ook wordt de bezoekersregeling in het betaald parkeren gebied aangepast. Zo kunnen er meerdere bezoekers per keer geregistreerd worden, is er geen maximum parkeerduur meer en geen gedoe met bezoekerspassen. GB wethouder Nagtegaal heeft daarnaast toegezegd het voorgenomen aantal van 500 bezoekuren te evalueren en zo nodig bij te stellen als dit te kort blijkt voor onze inwoners.
 
Parkeren op Zondag Voorstraat 1
 
 
En eindelijk is het dan een feit, betaald parkeren op zondag. Dit stond al lang in het verkiezingsprogramma van GemeenteBelangen en wordt nu geregeld. GB vindt dat als je gebruikt maakt van een betaalde voorziening, het niet uit moet maken welke dag het is. Hiermee komt er ook eindelijk handhaving op zondag. Foutparkeerders die regelmatig voor overlast of gevaarlijke situaties zorgen in Katwijk aan Zee zullen vanaf nu worden aangepakt.
 
  
Wel vinden wij het jammer dat de strenge regels voor auto’s niet voor fietsers gelden bij de strandopgangen en in het winkelcentrum van Katwijk aan Zee. Fiets fout is fiets weg is hard, maar is helaas nodig voor al die fietsers die vooral de strandopgangen belemmeren. Hier wordt eerst nog met fietscoaches gewerkt en na evaluatie wordt dit na de zomer heroverwogen.
  
 
Het nieuwe beleid gaat voor een groot deel al 1 augustus in werking.
 
Geert Diemer

Rijnsburgse honden uit in eigen buurt

  • Geschreven door Geert Diemer

PNG afbeelding

GemeenteBelangen schreef het al in haar verkiezingsprogramma, wij zijn voor goede voorzieningen in álle kernen van onze gemeente. Dat zijn niet alleen gezondheidscentra, detailhandel en cultuurvoorzieningen maar juist ook speeltuinen, ontmoetingsplaatsen én hondenveldjes. Helaas v vergeet de gemeente die laatste regelmatig bij de inrichting van nieuwe woonwijken. Soms dreigen dergelijke plekken zelfs te verdwijnen bij herinrichting. Daarom diende GemeenteBelangen afgelopen donderdag een motie in om Rijnsburg te voorzien van een permanent hondenveldje. 

GemeenteBelangen verzocht het college om het veldje op de splitsing van Valkenburgerweg en Waterboslaan permanent aan te wijzen als hondenveld. De plannen van nieuwbouwwijkFrederiksoord Zuid bevatten namelijk geen ruimte voor inwoners om hun hond even lekker te laten rennen. En wanneer Kleipetten Zuid ontwikkeld gaat worden is de kans groot dat bovengenoemd veldje verdwijnt. Het verzoek om het veldje te behouden kon op brede steun rekenen in de raad. Met 24 stemmen voor en maar 9 tegen zorgde GemeenteBelangener samen met CDA, SGP, HvK, VVD en Durf voor dat het hondenveldje in Rijnsburg aangewezen wordt als permanente honden uitlaatplaats. 

Hondenveldjes in Rijnsburg zijn schaars. In 2014 had Rijnsburg niet één mooi ingericht hondenveldje. De hele gemeente Katwijk telde er echter meer dan twintig. Op een aantal braakliggende stukken grond na waren er weinig mogelijkheden voor onze Rijnsburgse viervoeters. Wanneer er vervolgens gebouwd werd, verdwenen deze stukken grond weer, maar werd er bij de inrichting van nieuwe wijken niet aan honden gedacht. Logisch ook dat Rijnsburgsehondenbezitters steeds vaker klaagden over de beperkte uitrenmogelijkheden in de wijk. 

De fractie van GemeenteBelangen verzocht de gemeente al jaren eerder om op zoek te gaan naar extra plekken die ingericht zouden kunnen worden als hondenveld. De conclusie van de ambtenaren was: geen mogelijkheden. Vervolgens gingen wij samen met het CDA zelf op pad en vonden gelukkig wél mogelijkheden. Na twee jaar werd hethondenuitrenveld aan het Kanaalpad N.W., tegenover de fietsbrug, gerealiseerd. Inmiddels heeft gelukkig ook De Horn een mooi wandelpark en kunnen honden dus ook blijven rennen aan de Valkenburgerweg.

Een mooi resultaat is echter geen garantie voor de toekomst. GemeenteBelangen gaat het college vragen om in het vervolg ruimte voor dergelijke plekken te borgen bij nieuwbouwplannen. Niet alleen voor honden is dit namelijk een fijne plek, het draagt ook bij aan sociale contacten in de wijk tussen hondenbezitters en een stukje groen. En daar kun je natuurlijk alleen maar voor zijn.

Geert Diemer

Van woorden naar daden met groenbeleidsplan

  • Geschreven door Geert Diemer
zwarte dennen Groen beleidsplanHet nieuwe groenbeleidsplan was onderwerp van een informatieve sessie donderdagavond 12 maart. Een prima beleidsplan om Katwijk groener te maken volgens de vele insprekers, zoals Rijnpark, Katwijk Smart Village, ecoloog Langbroek en Operatie Steenbreek. Maar hiermee zijn we er niet. Alles draait om uitvoering. Daar zetten de insprekers vragen bij. Rijnpark vroeg: hoe gaan we van woorden naar daden? Want het vorige groenbeleidsplan bevatte ook veel goede voornemens maar die kwamen maar beperkt tot uitvoering.
 
 Het plan van het college voorziet in een jaarlijkse groenbalans: hoeveel groen is er bij gekomen, en vooral hoeveel kwalitatief goed groen is er bij gekomen.  Dat is prima. De fractie van GB vroeg 12 maart ook mee te doen met de benchmark gemeentelijk groen. Dan kunnen in groen geïnteresseerde fracties en inwoners de gemeente vergelijken met andere gemeentes. En niet alleen vaststellen hoe Katwijk het nu doet vergeleken met vroeger, zoals met de groenbalans. Fracties en inwoners kunnen zo tijdig bijsturen in de uitvoering en niet pas na vijf jaar wanneer het beleid wordt geëvalueerd. Die benchmark heeft de wethouder toegezegd.
 
Ecoloog Maarten Langbroek gaf inzake de uitvoering nogmaals aan dat tien keer per jaar maaien desastreus is voor de biodiversiteit. Twee maal per jaar is genoeg en dan het maaisel afvoeren en niet laten liggen. Dat geeft bloemen meer kans, meer insecten kunnen dan nectar eten en vogels kunnen dan meer insecten vangen.
 
De volgende vergadering zal de raad haar oordeel geven en voorsorteren op de financiële injectie voor de uitvoering. Er is voor GemeenteBelangen, maar ook voor de insprekers, maar één scenario mogelijk om het groen echt aan te pakken. En dat is ‘Groen Offensief’. Bij de andere twee zal het groen verminderen en dat is echt niet wat we willen. 
 
GemeenteBelangen snapt dat het groenbeleid niet op detail dingen beschrijft, en wil daarom enkele plekken benoemen.  De Kwakelwei is een plek waar géén bebouwing past en de gebieden Mient Kooltuin en rond het Valkenburgse moeten groen blijven en worden ingericht voor recreatie.
 
Het groenbeleidsplan gaat volgens GB zeker zorgen voor een groener en leefbaarder Katwijk als het voldoende financiële middelen krijgt. GB ziet alvast uit naar het uitvoeringsplan om ons versteende dorp stap voor stap te vergroenen.