Actueel

Actueel

René Slootweg

Waar een wil is komt een fietspad

  • Geschreven door René Slootweg

De politiek is traag. Dit is een veel voorkomende quote van onze burgers en dat is helaas ook vaak waar. Maar als er echt een wil is, kan het ook snel.

Op 29 september heeft de raad in grote meerderheid een motie aangenomen om langs de N206 t.h.v. Torenvlietlaan de auto’s van fietsers te scheiden.

Fietspad N206

In de originele plannen was bedacht dat hier fietsers en auto’s gezamenlijk over dezelfde rijbaan gingen rijden. Een bijzondere beslissing, want het regionale “doorfietspad” dat vanaf centraal station in Leiden tot helemaal aan onze boulevard gaat komen zou dan op dat stukje ook autoverkeer bevatten. Dit maakt het niet erg veilig voor de fietsers.

Door deze motie is nu op zeer korte termijn plannen gemaakt en uitgewerkt zodat er nu een apart fietspad langs de ventweg gaat komen.
Het fietspad wordt een echt fietspad zonder autoverkeer en uitrukkende brandweerauto’s. Daarnaast blijft de huidige ventweg zodat bedrijven als Hoekstra Wheels en brandweer bereikbaar blijven.

Het gepresenteerde plan is voor iedereen een prima oplossing.

GemeenteBelangen spreekt haar dank uit aan de ambtenaren voor het snel oppakken en realiseren van dit plan. Er komt nu een veilige doorfietspad zonder inmenging van autoverkeer. Iets waar GB al jaren voor lobbied.

Vanaf Leiden centraal tot straks aan de boulevard in Katwijk. We hopen dat hierdoor het gebruik van de fiets nog aantrekkelijk wordt.

René Slootweg

Rolcontainers op parkeerplekken

  • Geschreven door René Slootweg

GemeenteBelangen was verbaasd over het feit dat de gemeente in Rijnsburg parkeerplekken gaat gebruiken om elke twee weken de rolcontainers PMD te laten plaatsen. Naar aanleiding van onze vragen aan het college werden we benaderd door meerdere inwoners van Rijnsburg die net zo verbaast waren over dit feit.

afval op parkeerplek

Zelfs een mooi verhaal over burgerlijke ongehoorzaamheid waarbij de inwoners toch te rolcontainers op de stoep zetten in plaats van de, door de gemeente, aangewezen parkeerplek.
Maar de ophaaldienst had deze teruggezet op de aangewezen parkeer plek rondom de daar nog geparkeerde auto….

Uit de antwoorden van het college lijkt het of de inwoners het allemaal maar best vinden, maar de werkelijkheid is toch anders. Want ondanks dat burgerinspraak niet noodzakelijk was volgens het college, zijn er toch 169 zienswijzen ingediend.
Ons bereikte ook verhalen dat men niet op de hoogte was van deze nieuwe plekken en te laat was voor een zienswijze.

GemeenteBelangen is benieuwd of er meer van dit soort bijzondere plekken zijn “bedacht” in onze gemeente.

Reageer op dit stuk met voorbeelden van andere bijzonder plekken voor rolcontainers. Foto’s zijn natuurlijk zeer welkom.

Lees hier de antwoorden op onze vragen: https://katwijk.notubiz.nl/document/12301980/2/6_+Beantwoording+politieke+vragen+ex+art_+41+van+het+RvO+van+het+lid+Slootweg+van+11+januari+2023+inzake+vreemde+plekken+voor+rolcontainers+in+Rijnsburg+%283021726%29

René Slootweg

De heg moet terug in het landschap

  • Geschreven door René Slootweg

Wie oude topografische kaarten bekijkt ziet overal heggen. Ze dienden in de eerste plaats als veekering, maar met de uitvinding van het prikkeldraad werd die functie in ras tempo minder. De genadeslag kreeg het typisch Hollandse heggenlandschap met de ruilverkaveling en de mechanisatie van de landbouw.

Geschat wordt dat sinds de Tweede Wereldoorlog zo'n 225.000 kilometer aan heggen is weggehaald. Dat is bijna zes keer een rondje om de aarde. Stads- en dorpsuitbreiding, de uitvinding van prikkeldraad en schaalvergroting in de landbouw kunnen allemaal als oorzaak worden aangewezen hiervoor.

Heggen


Massaal werden ze gerooid en daarmee verdween ook de perfecte habitat voor veel dieren en planten. Er zijn zelf dieren die hun naam danken aan deze habitat, zoals bijvoorbeeld de heggemus….

Langzaam maar zeker begint het tij te keren en worden op veel plaatsen nieuwe heggen aangeplant. De heg moet terugkeren in het Nederlandse landschap. Dat zou goed zijn voor de biodiversiteit, opvang van koolstof, voorkomen van overstromingen en nog veel meer. Zo blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Amsterdam.

We zien ook dat heggen veelal verdwijnen uit onze tuinen en omheiningen. Daar moet dus verandering in komen.

Zo zijn er mensen die voor privacy in de eerste vier meter van hun tuin een schutting plaatsen en vanaf daar een heg neerzetten. "Die combinatie is fantastisch. Als iedereen gewoon een stukje heg plaatst, vormen alle kleine beetjes bij elkaar een groot geheel."

Het groenbeleidsplan van de gemeente Katwijk is zeer uitgebreid, maar de woorden heggen of houtwal komen er niet in voor. GB dient daarom een motie in om de heg terug te brengen in het landschap en daarmee de gemeente oproept het goede voorbeeld te geven in de hoop dat vele particulieren dat zullen volgen.

Een praktische toepassing zou bijvoorbeeld een heg zijn tussen het fietspad en het marktplein, zodat daar twee vliegen in één klap kunnen worden opgelost. Een heg voor de beestjes en een mooie afscheiding die vooral bij de markt op vrijdag het iets veiliger maakt.