Blogs

René Slootweg

TNO is blij met de onderzoeks-hype in Katwijk

 • Geschreven door René Slootweg

TNO

In de afgelopen tijd heeft TNO met veel genoegen naar het nieuwe klimaat van de gemeente Katwijk gekeken. Alles wordt maar onderzocht en bekeken, het is een ware hype.

 • Een kleine greep uit de lopende en recent afgeronde onderzoeken binnen Katwijk:
 • Knip in de Tramstraat
 • Autoluwe Boulevard
 • Fiets tunnels
 • Slagbomen bij parkeerplaats Noordduinen
 • Tunnel N206
 • Fiets Kelder onder Andreasplein
 • Weekmarkt verplaatsen naar Katwijk aan Zee
 • Autovrij en Leefbaar centrum Katwijk aan Zee
 • Haalbaarheids studie(s) zeejachhaven
 • Lopende band voor boten.

Het is een ware wildgroei geworden van allerlei onderzoeken, maar TNO is erg content dat de onderzoeken vooral nutteloos zijn en vaak afgeserveerd worden door het college.

De nutteloze onderzoeken zijn natuurlijk een feest, want het maakt echt niet uit wat je onderzoek uiteindelijk voor conclusie of aanbeveling heeft; van te voren weet men al dat dit geen nut heeft.

Uit het bovenstaande lijstje is dat bijvoorbeeld de "Lopende band voor boten"; er is natuurlijk echt niemand die voor een enorm bedrag zijn boot over een lopende band van zee naar het achterland wil laten transporteren, om dan tot de conclusie te komen dat de provincie de bruggen heeft dichtgelast en je niet verder kan varen.

Ook is de "Tweede haalbaarheidsstudie van een zeejachthaven" een behoorlijk nutteloos onderzoek. Er lag al een uitgewerkt plan voor een zeejachthaven, maar nu is er een tweede onderzoek (kosten €13,750) om te kijken of er een privaat bedrijf dit wil oppakken. Natuurlijk is er niemand die dat wil, want het is veel te duur. Maar het college verwacht dat er in de toekomst wel vraag en behoeft naar is.

Het college weet het bij vele onderzoeken namelijk beter. Zeker bij dit onderzoek was het statement nodig om in de toekomst nogmaals een haalbaarheidsonderzoek te doen… nummer 3…

Het afserveren van de onderzoeksresultaten door het college is ook een ding. Het maakt niet uit welke conclusie of aanbeveling men doet op, in dit geval van behoorlijk nuttige onderzoeken, het college weet het immers toch beter en zal de uitkomst zeker afserveren met kreten als “niet nodig” of “niet handig”.

Een goed voorbeeld van zo’n onderzoek is de "Autoluwe boulevard". TNO heeft grote waardering voor de conclusies van hun collega/concurent Mobycon. Die heeft tweetal prima aanbevelingen gedaan om de boulevard autoluw te maken. Maar het college vindt het niets en laat weten dat het niet kan, omdat de boulevard een doorgaande weg is. Je hoeft zeker geen raket geleerde te zijn om te weten dat doorgaande en autoluwe wegen niet samen gaan. We kunnen nu al raden hoe de conclusie op de onderzoek van de Knip in de Tramstraat wordt… doorgaande weg?

Maar deze zaken zijn voor TNO prima, want ieder onderzoek word betaald en hoeft geen goede of onderbouwde conclusie of aanbeveling te hebben, er gebeurd toch niets mee.

Katwijk heeft €1M op de begroting staan om te bezuinigen, dus budget genoeg voor nog meer onderzoeken.

TNO noemt het “easy money”.

Afgelopen week heeft TNO zelf een voorstel gedaan aan de gemeente Katwijk voor een eigen onderzoek:

Het onderzoeken hoeveel niet-wielrenners op een blauwe fiets, op maandag tussen 10 en half elf bij de Tramstraat hun hand uitsteken om de bocht om te gaan. Dit onderzoek word dan een keer voor het plaatsen van de knip in de Tramstraat gedaan en een keer daarna.

TNO kan niet zeggen waarom dit onderzoek gedaan moet worden, maar met de huidige onderzoeks-hype zou dat ook niet belangrijk zijn. Ze schatten de kosten van zo’n onderzoek op €19,635 (excl BTW).

Daar de kosten van dit onderzoek onder de €50,000 blijven, is het een college bevoegdheid en hoeven ze de raad niet vooraf om toestemming te vragen. De uitkomsten van het onderzoek zullen nergens gepresenteerd of gepubliceerd worden.

René