Blogs

Geert Diemer

Klopt de hondenbelasting wel?

  • Geschreven door Geert Diemer

HondePenning1Wat zegt een inleiding in het Nederlands belastingrecht? ‘De burger mag verlangen dat de wetgever de belastingdruk verdeelt op een wijze die hier en nu voor rechtvaardig wordt gehouden.’ Verdeelt het college de hondenbelasting zo? Nee.

De gemeente stelde op de avond over de hondenpoep dat het aantal honden in Nederland gelijk is aan tien procent van het aantal inwoners. Dat betekent voor Katwijk 6250 honden. De hondenbelasting bracht in 2014 €347.000 op. Omdat het tarief ± €100/hond bedraagt, ontving de gemeente dus voor ±3500 honden belasting. En voor ±2750 honden niet. Die 44 procent brutale baasjes geeft over een hondenleven van 11 jaar dus €1100 minder uit dan de 56 procent brave baasjes. Dat is onrechtvaardig. Belastingontduiking door tien procent is trouwens al op het randje van onrechtvaardig.

De wethouder zei later dat Katwijk niet óp maar ónder het Nederlandse gemiddelde zat. Maar om op tien procent overtreders = 625 ontduikende hondenbaasjes uit te komen moet het totaal aantal honden in Katwijk gelijk zijn aan 6,6 procent van het aantal Katwijkers = 4125. Dat is irreëel want die tien procent is al aan de lage kant. Dog-scooper.nl bijvoorbeeld stelt het aantal honden in Nederland gelijk aan 11,9 procent = 7440 Katwijkse honden en puppyplaats.nl aan 13,5 procent = 8440 Katwijkse honden. Dat betekent voor Katwijk 3900 tot 4900 ontduikende hondenbaasjes op 3500 brave baasjes.

Hondengrafiek

Terug naar het belastingrecht: ‘Wanneer een overheid lijdelijk toeziet hoe het recht in eigen hand wordt genomen, kan nauwelijks worden verwacht dat de belastingbetaling als een moreel bindende plicht wordt erkend.’ Inderdaad, het college zag bijna lijdelijk toe dat in 2014 maar twaalf baasjes aangifte deden van hun nieuwe hond en dat 44 - 58 procent geen belasting betaalde. De controle stelt namelijk weinig voor: (1) de controleurs mogen de huizen niet in; (2) ze mogen niet doorvragen als het baasje liegt dat de hond een logé is; (3) baasjes die de bel hebben uitgezet of de bel niet horen, in een flatgebouw wonen of overdag niet thuis zijn, worden helemaal niet gecontroleerd; (4) de gemeente controleert elk huishouden maar ééns per drie jaar. De controleurs vonden daardoor in 2014 maar 219 niet-geregistreerde honden. Deze gebrekkige handhaving grenst aan lijdelijkheid en brengt het gelijkheidsbeginsel uit het zicht.

De gemeente kan op vier manieren aan de slag. De eerste is invoering van een hondenpenning. GOAs kunnen dan zien of het baasje aangifte deed. Maar de gemeente vindt een penning te duur. De tweede is uitkeringsgerechtigden inzetten die ieder jaar elk huis intensief controleren. Dat doet Amstelveen. De controle bespaart dan uitkeringsgeld en het tarief kan naar €60/hond. De derde manier combineert 1 met 2. De vierde is afschaffing maar de wethouder wil dat niet ook al gaat het maar om 0,2 procent van de begroting.

Tot slot een vraagje: gaan de baasjes die elk jaar de hondenbelasting aan hun laars lappen de gemeente plotseling wel gehoorzamen bij de komende antihondenpoep campagne?

Geert.